HİZMETLERİMİZ

 

 

 

Özel Kalem Müdürlüğü

 

Özel Kalem Biriminin görev kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Genel Sekreter'in, Odayla ilgili çalışmalarını düzenlemek başta olmak üzere, görevleri başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir;

 

Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin Odayla ilgili çalışmalarını düzenlemek, Genel Sekreter'in günlük çalışma planına yardımcı olmak başlıca görev kapsamıdır.
 

Yönetim Kulu Toplantıları'nın organize edilmesi,
 - Yönetim Kurulu Toplantı tutanaklarının yazılması, kararların ilgili servislere ve ilgili makamlara tevdi
 edilmesi,
 - Yönetim Kurulu kararlarının defter ve elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve konuyla ilgili tüm
 dokümanların arşivlenmesi,
 

Santral Operatörünü yönetmek.
 

Oda'ya gelen tüm evrakların ilgili servislere havalesini yapmak, evrakları kayda almak ve ilgili servislere dağıtımı yapmak.
 

Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Genel Sekreter'in (Odayla İlgili)  yurt içi, yurt dışı ziyaretleri çerçevesinde gerekli ulaşım ve konaklamalarının sağlanması,
 

Oda toplantı salonlarının organizasyonunu sağlar. Oda aktivitelerine öncelik verilerek dışardan (Kamu Kurum kuruluş, STK vs.) kullanmak isteyenler için tahsisin yapılmasını sağlamak.
 

Oda aktiviteleri içerisinde yapılan toplantılarda ikramların organize edilmesi ve faturaların takibi.
 

Gerektiği durumlarda Meclis Üyelerine Belge hazırlanması,
 

Kredi Kayıt Bürosu işlemlerini yürütmek.
 

"Uzlaştırma Heyeti" Projesi Raportörlüğünü yapmak.

 

Birim iletişim:

Birim Yetkilisi

:  Menduh DENİZ  - Özel Kalem Müdürü

Telefon

: 0 486 216 59 05 / 06

e-mail

: menduhdeniz@gmail.com