HİZMETLERİMİZ

 

 

 

Oda İşlemleri

 

Oda İşlemleri Avantajlar

 

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Üyeliğinin pek çok avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar;

 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan hızlı bir şekilde haberdar edilme

 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştıralar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme

 • İhracatçıların menşei şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim kontrol ve onay işlemleri

 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura belge ve benzeri suret onayları

 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi

 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabulucuk hizmetlerinden yararlanma

 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve odalar birliğine gönderilmesi

 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma

 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması

 • İş makinaları tescil ve tasdik işlemleri

 • Tır karnesi dağıtımının yapılması

 • Uluslararasu geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı

 • Ata karnesi düzenlenmesi

 • Gayrimenkul ve menkul deperlerin rayiç tespiti

 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi

 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerini BAĞ-KUR ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması

 • Ustalık, kalfalık, çıraklık gibi sözleşmelerin onaylarının yapılması

 • Odamız kütüphanesinden yararlanma

 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirme

 • Yurtdışı fuarlarda odamız standları altında firmaların ve ürünlerinin tanıtımı

 • Odamız fuar teşviklerinden yararlanma

 • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını geliştirme

 • Odamız yayınlarından faydalanma

 • Ülkemizin bir çok yerindeki otel, sağlık kuruluşları ve otobüs firmalarından indirimli yararlanma imkanı

 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi

 Birim iletişim:

Birim Yetkilisi
:Cihat SAKIN  - Genel Sekreter
 
Telefon : 0 486 216 59 06 
e-mail : cihatsakin@gmail.com