HİZMETLERİMİZ

 

 

 

Kapasite ve Expertiz Raporları

 

Kapasite Raporu Nedir :

Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

 

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Birim iletişim:

Birim Yetkilisi

 Abdurrahman HAZAR   - Genel Sekreter Yardımcısı 

Telefon

: 0 486 216 59 05 / 06

e-mail

a.rahmanhazar73@gmail.com