HİZMETLERİMİZ

 

 

 

Ticaret Sicil

 GÖREVLER : 

Ticaret Sicil Müdürlüğünde Ticaret Sicil Müdürü ve Ticaret Sicil Müdür Yardımcıları hizmet vermekte  olup, bu görev tanımının yerine getirilmesinden birim çalışanları sorumludur.

 

  • Ticaret  sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
  • Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
  • Üyelerin sicillerinde vuku bulacak  değişiklikler ile ilgili işlemleri, Ticaret Sicil Talimatlarına ve Ticaret Sicili Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirmek,   
  • Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi sağlayacak hizmeti vermek,  
  • Genel Sekreter tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne havale edilen yazılara cevap vermek,
  • Ticaret Sicil Müdürü, Ticaret Sicil Müdürlüğünde görevli memurlar ve diğer birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu servisin genel işleyişini yapmak,


28.08.1998 tarih 23447 sayılı resmi gazetede  yayımlanan Ticaret Sicil Tüzüğünde belirlenen; İş Çevresi, Teşkilatı, Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları, Nezaret ve Murakabe, Tabi Olacağı Hükümler Sicil Muamelelerinin Tabi Olduğu Hükümler Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler,Aleniyet ve Harç Mükellefiyetinin belirlendiği Umumi Hükümlerde görev ehliyeti, sınırları, hakları ve yükümlülükleri yerine getirmek, 

Birim iletişim:

Birim Yetkilisi

 Mehmet Geçgel   - Ticaret Sicili Müdürü

Telefon

: 0 486 216 59 05 / 06

e-mail

: sirnaktso@gmail.com