HABER / DUYURULAR

BAŞKAN GELİŞ, MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK' e HURDA ARAÇLAR İLE ALKALI RAPOR SUNDU.  
BAŞKAN GELİŞ, MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK' e HURDA ARAÇLAR İLE ALKALI RAPOR SUNDU.
 Batman İline Vergi Ödül Töreni için gelen Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK'e hurda araçların vergileri ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman GELİŞ ve Cizre TSO Başkanı Sayın Süleyman ÇAĞLI rapor sundular.

Raporda özetle;
İlimizde Irak’a yönelik ihracat ve nakliyecilik sektörlerin yoğun olması nedeniyle,nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araçların kaza yapması,hurdaya ayrılması ve mevcut olmaması gibi nedenlerle 5838 sayılı yasadan yararlanılarak trafik tescil kayıtları silinen taşıtların Gelir Vergisi mükellefiyetleri de taşıtların trafik sicil müdürlüklerindeki kaydın silinme tarihi esas alınarak tescil kaydının silindiği tarihte mükellefiyet son bulmaktadır.Mükelleflerin hiçbir faaliyeti olmadığı halde gelir vergisi Mükellefiyetinin devam ettirilmesi ve beyanname verilmemesi nedeniyle vergi usul kanunun mükerrer 355.maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezaları vatandaşları mağdur etmektedir.

Örneğin 1980 model kamyonu yıllardır hurdalıkta bekleyen bir vatandaşın bu aracını hurdaya ayırarak trafikteki kaydını 20/12/2013 tarihinde sildirmesi halinde gelir vergisi mükellefiyeti de 20/12/2013 tarihinde silinecektir.Bu durumda vergi dairesi vatandaştan zaman aşımı süresince verilmeyen 2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 yıllarının yıllık gelir vergisi beyannameleri KDV beyannameleri,geçici vergi beyannameleri için her bir beyanname başına ilgili yıl için belirlenen tutarda özel usulsüzlük cezası kesmektedir.aracı çalışmadığı beyanname vermeyen bir mükellefe her yıl ortalama 20.000,00-TL usulsüzlük cezası kesilmektedir.5 yıl boyunca beyanname vermeyen bir mükellefe kesilecek ceza 100.000,00-TL’ye yaklaşmakta buda gerek vatandaşların gerekse vergi dairelerini zor durumda bırakmaktadır.

Gelir vergisi mevzuatında yapılacak ufak bir değişiklikle hiçbir faaliyeti olmayan ve nakliyecilikle kullanılan araçların ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza durumunda yanma,tahrip edilme,veya benzeri durumlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda bu durumun meydana geldiği tarih itibari ile gelir vergisi mükellefiyetlerinin silinmesi yerinde olacaktır.Aksi taktirde trafik kayıtları esas alınarak yapılacak mükellefiyet işlemleri,sıkıntıları çoğaltacaktır.Bilindiği üzere bölgemiz sınır ticareti ile uğraştığından bu durumda olan binlerce vatandaş vardır.

Mağdur durumda olan vergi mükelleflerinin durumları göz önünde bulundurularak, değerli desteklerinizi talep ederiz.şeklinde açıklamada bulundular.29.11.2014