HABER / DUYURULAR

ÜYELERİMİZE DUYURULUR.  
ÜYELERİMİZE DUYURULUR.
 
 
 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilen mücbir sebep hali süresi,                 31 Mart 2017 tarihine kadar uzatıldı. İlimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Aralık 2015-30 Kasım 2016 tarihleri arasında ilan edilen mücbir sebep hali süresi 31 Mart 2017 tarihine kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığınca gönderilen yazıda “Bu mükelleflerin mücbir sebep hali süresi içindeki dönemlere ait verecekleri KDV beyannameleri, Muhtasar beyanname, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ÖTV(I,III,IV sayılı liste) beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süreleri 24.04.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.” denildi. Söz konusu beyannamelere ait tahakkuk edecek vergilerin ödeme süresi ise 15 Mayıs 2017 tarihi olarak, Ilimiz genelinde ikamet eden Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerin 2016 yılı birinci ve ikinci taksit, 2017 yılı birinci taksit MTV’nin ödeme süresi 15 Mayıs 2017 tarihi olarak belirlendi. Açıklamada, “01.12.2015 tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi 01.12.2015 tarihinden sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süreleri 15.05.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 2015 yılı 4. vergilendirme dönemi ile 2016 yılı tüm vergilendirme dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.” “Bununla beraber vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten öncesine ve mücbir sebep hali süresine rastlayan ve mücbir sebep hali süresince yıllık olarak tahakkuk eden amme alacaklarından vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacakları için 36 ay süre ile uygulanmakta olan tecil faiz oranı üzerinden faiz alınmak şartıyla 15.06.2017 tarihine kadar başvuruda bulunan mükellefler için tecil ve taksitlendirme imkanı getirilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Mücbir sebep hali kapsamındaki mükelleflerin 6736 sayılı Kanunun kapsamında ödemesi gereken ve mücbir sebep hali süresine denk gelen taksitlerin ise 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeneceği belirtildi.15.12.2016