HABER / DUYURULAR

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN TOBB’DA YAPILAN TOPLANTISINA YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN. OSMAN GELİŞ, MECLİS BAŞKANIMIZ SN.SIDDIK BASAN VE CİZRE TSO BAŞKANI SN. SÜLEYMAN ÇAĞLI KATILDI.  
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN TOBB’DA YAPILAN TOPLANTISINA YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SN. OSMAN GELİŞ, MECLİS BAŞKANIMIZ SN.SIDDIK BASAN VE CİZRE TSO BAŞKANI SN. SÜLEYMAN ÇAĞLI KATILDI.
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği ve başkanlığında TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterleri katıldı.

TOBB’un oda ve borsaların üyeleri için çok önemli hizmetler yaptığını vurgulayan TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu, bu hizmetlerin mutlaka üyelere ve kamuoyuna anlatılması gerektiğini söyledi.

Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde,gerek Sn.Cumhurbaşkanı,Sn Başbakan ve hükümet yetkilileri nezdinde yapılan sorun ve girişimler hakkında bilgi verilirken,bu kapsamda önem arz eden Ekonomik Koordinasyon Kurulu tarafından açıklanan tedbir paketindeki konular,TOBB dijital dönüşüm projesi,Şirket kuruluşunda odaların tek durak ofise dönüşmesi ve bölgesel sorun ve çözümleri konuları görüşüldü.

Toplantıda Odalarımız tarafından sorunların çözümü noktasında talep edilen konular ve buna karşı Hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun 2 Aralık 2016 Tarihli Tedbir Paketinde açıkladığı ana başlıklar şöyledir.

TALEP EDİLEN;
→ Kredi Garanti Fonu′ nun kefalet kapasitesi artırılsın
→ İhracata yönelik ilave destek sağlansın

Cevaben; 
→ Hazine′ Kredi Garanti Fonuna yaklaşık 20-25 milyar lira gayri nakdi destek sağlayacak
→ Böylece KGF kefaletiyle 250 milyar‖ TL’ye kadar yeni kredi hacmi oluşturulacak.

→ KGF′nin ihracat kredileri için verdiği kefalet Oranı′ %85′den%100′e çıkarılacak

EKK Kararları - 2

TALEP EDİLEN;
Yatırımları destek için yatırım indirimi yeniden gelsin

Cevaben; 
→ imalata yönelik yatırım harcamaları için kurumlar vergisi tam olarak uygulanacak
→Teşvikin tamamını diğer kazançlara uygulama imkanı getirilecek.

EKK Kararları - 3

TALEP EDİLEN;
Sıkıntılı sektörler SGK prim ödemeleri ertelensin

Cevaben;

- 2017 Ocak, şubat, Mart aylarında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak Ekim, Kasım, Aralık ayına ötelenecek.

EKK Kararları - 4

TALEP EDİLEN;
→ İstihdam için destek verilsin.

Cevaben; 
→ Orta ve yüksek teknolojli sektörlerde yeni istihdam sağlayacak
İşverenlere bir yıl suresince asgari ücretin yarısı′ ikinci yılda ise yüzde
251’i kadar destek verilecek
→500 bin kişi İş başı Programı :ile özel sektörde istihdam edilecek.

EKK Kararları - 5

TALEP EDİLEN;
Finansmana erişimde sıkıntı yaşaayan KOBI′ lere destek verilsin.

Cevaben;
> Bankaların, reel sektör firmalarının kredilerini yapılandırılması kolaylaştırılacak
- KDV iadeleri hızlandırılacak.
Toplantıda ayrıca Tobb dijital dönüşüm projesi, şirket kuruluşunda odaların tek durak ofİs’e dönüşmesi ile Oda ve üyelerimize getirileri hususunda sunum yapıldı.Buna göre;

TOBB DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Üyelerimizin hiç Oda veya Borsaya gelmeden işlemleri online yapabilecekleri bir sistem′ tüm belgelerin online olarak verilebildiği ve internet üzerinden barkod ile doğrulanabildiği bir sistem

ŞİRKET KURULUŞUNDA ODALARIN TEK DURAK OFiS’E DONÜŞMESi

Üyeler harç ödemesi için vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacak olup, işlemler tek durak olan odalarımızda tamamlanacak. Şirket sözleşmesi ticaret sicilde imzalanabilecek, böylece üyelerimizin noterlere gitme zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacaktır. Dedi.24.12.2016