HABER / DUYURULAR

 Yönetim Kurulu Başkanımız Sn Osman GELİŞ ve İş-Kur İl Müdürü Sn. M.Sadık BORA ile iş başı eğitim programına ilişkin protokol imzalandı.  
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn Osman GELİŞ ve İş-Kur İl Müdürü Sn. M.Sadık BORA ile iş başı eğitim programına ilişkin protokol imzalandı.
 

Başkan GELİŞ bu hizmet noktası protokolünün hayırlı işlere vesile olmasını diledi. Üyelerimizin bu hizmet noktasından yararlanmalarını istiyoruz. Üyelerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve bu tür fırsatları değerlendirerek istihdama katkı sunmalarını diliyoruz. dedi.03.02.2017

 
 
İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler: 31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;
* 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler * İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, * Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile * SGK işveren primi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. * Ayrıca işverenler 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde) İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki: 31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini İŞKUR ödemektedir. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla; * 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; * Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay, * Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay, * Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay, * 29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay, * SGK işveren primini İŞKUR ödemektedir. * Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay, * Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay, * 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay * SGK işveren primini İŞKUR ödemektedir. Bu teşviklerden yararlanabilmek için; * İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK'ya bildirilmemiş olması, * İşe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.