HABER / DUYURULAR

DİKA 2014 YILI İLK TOPLANTISINI ŞIRNAK'TA YAPTI  
DİKA 2014 YILI İLK TOPLANTISINI ŞIRNAK'TA YAPTI
 DİKA 2014 YILI İLK TOPLANTISINI ŞIRNAK'TA YAPTI

            Dicle Kalkınma Ajansının 2014 yılı ocak ayı yönetim kurulu toplantısı Şehr-i Nuh Otelde  Şırnak Valisi Hasan İPEK, Mardin Valisi Dr. Ahmet CENGİZ, Siirt Valisi Ahmet AYDIN,  Batman Belediye Başkanı V. Serhat TEMEL, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman  GELİŞ, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı  Abdulkadir DEMİR, Batman İl Genel Meclis üyesi  Salih AKTAN, DİKA Genel Sekreteri Tabib GÜLBAĞ katılımlarıyla gerçekleşti.

          Toplantı gündeminde TRC3 Bölgesi İmalat Sanayi Envanteri Raporunun sonuçlarından yararlanarak tespit edilen sorunların giderilmesi hususunda belirlenen yol haritasının Kurul’a sunulması, 2013 Yılı Mali Destek Programları’na ilişkin Eylül-Ekim 2013 ve Kasım-Aralık 2013 dönemlerine ait Program İlerleme Raporlarının Genel Sekreter tarafından Kurul’a sunulması, Avrupa Birliği tarafından finans edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 2013 Yılı Operasyon Teklif Çağrısı” kapsamında Ajansımızın yapmış olduğu başvuru teklifinin kabulü hakkında Kurul’un bilgilendirmesi, Türkiye genelindeki 26 kalkınma ajansının 5 farklı kategoride değerlendirilerek performanslarının karşılaştırıldığı “Kalkınma Ajanslarının Performans Ölçümü” adlı uzmanlık tezi çalışmasında Ajansımızın performans durumu hakkında Kurul’un bilgilendirmesi, TÜİK tarafından hesaplanarak yayınlanan 2004-2011 dönemine ait Bölgesel Gayri Safi Katma Değer çalışmasının TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) özelinde ve diğer ajans bölgeleri ile kıyaslamalı olarak Kurul’a sunulması, konuları yer aldı.

 

          Toplantının ardından DİKA yönetim kurulu üyeleri yemekte bir araya geldi.22.01.2014